tremco illbruck Sp. z o.o.
tremco illbruck Sp. z o.o.
31-234 Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
tel.: + 48 12 665 33 08
fax: +48 12 446 00 06
e-mail: sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
Data: 2018-03-30
Autor: tremco illbruck Deutschland
Reiner Eisenhut, CEO and Managing Director of the tremco illbruck Group GmbH in an interview.
views: 29