Contact
Al. Kazimierza Wielkiego 6a
87-800 Włocławek
Telephone: 054 4135600
Email: salamander@salamander.com
Fax: 054 4135611