Contact
ul. Przemysłowa 40B
57-220 Ziębice
[map]
Telephone: 74 834 44 00
Email: biuro@urzedowski.pl
Fax: 74 834 44 96